အာနာပါနဿတိကမ္မဋ္ဌာန်း အားထုတ်ရာတွင် ကြုံတွေရမည့် အခက်အခဲများကို ကျော်လွှားခြင်း (80g)

အာနာပါနဿတိကမ္မဋ္ဌာန်း အားထုတ်ရာတွင် ကြုံတွေရမည့် အခက်အခဲများကို ကျော်လွှားခြင်း (80g)

0.00
အရှင် အဂ္ဂည(ဖားအောက်)

(How to Overcome Difficulties in Ānāpānasati Meditation - in Burmese Language - by Venerable Aggañña)
Quantity
Add to cart
Add to cart